Kalendář akcí

Kalendář akcí

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po Novele zákoníku práce – webinář , 5. 1. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod., lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

FKSP aktuálně – webinář , 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod., lektorka Ing. Petra Schwarzová

GRAFOMOTORICKÝ KURZ – webinář , čj. akreditace: MSMT-14498/2022-1-531 22. a 23.1.2024 -15:00 do 17:45hod., lektorka Mgr. Jana Tylová

Přechod ze spisové služby v listinné podobě na elektronický systém spisové služby v praxi škol – webinář č.j. akreditace : MSMT- 8509/2023-1-351  -  2.2.2024 - 09:00 - 12:30 hod. , lektorka Mgr. Galina Rucká

Jak na kariérové poradenství ve škole – webinář - čj. akreditace – MSMT-14498/2022-1-531, 6. a 7.2. 2024 14:00-15:30 a 16:00-17:30 hod., lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Řízení školního stravování  - webinář - čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741 , 8.2.2024 – (4x 45 min.)  08:30 – 12:00 hod. , lektorka Mgr. Alena Strosserová

Dietní stravování – webinář – čj.akreditace – MSMT -21713/2022-1-741 , 8.2.2024 - 13:00-16:30 hod. , lektorka Mgr. Alena Strosserová

FKSP aktuálně – webinář , 23.2.2024 - 14:00-17:30 hod., lektorka Ing. Petra Schwarzová

Home office v praxi  - webinář - 20. 2. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod., lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Strukturované učení u žáků s PAS (poruchami aut. spektra) na ZŠ – s možností využití i pro vzdělávání ostatních žáků se SVP (spec. vzděl. potřebami) , 26. 2. 2024  - 14:00-17:30 hod. , lektorka Mgr. Jana Rudická

Psychické odchylky a poruchy u dětí – webinář –6x45 min. č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 27. a 28.2.2024  - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod., lektorka PhDr. Jana Petrášová

Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář –č.j. akreditace : MSMT-21713/2022-1-741–4. a 5.3.2024 13:00-14.30 - 15:00 -15:45 hod., lektorka PhDr. Jana Petrášová

Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků  - webinář , 19. 3. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod., lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Neurovývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy – webinář  č.j.: MSMT- 21713/2022-1-741, 2. a 3.4.2023   - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45 hod., lektorka PhDr. Jana Petrášová

Rizikové chování žáků na ZŠ (ADHD, SPCH – co už je rizikové chování, jak mu předcházet, jak ho řešit – webinář , 15. 4. 2024 - 14:00-17:30 hod. , lektorka: Mgr. Jana Rudická

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP) – webinář, 27. 5. 2024 - 14:00-17:30 hod. , Mgr. Jana Rudická

 

Semináře ve Vaší organizaci

Jak na třídnické hodiny „Budování vztahů ve třídě“, lektorka PaedDr. Miluše Těthalová

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat ?, lektorka PhDr. Eva Blažková

 

Další semináře a webináře s otevřeným termínem dle zájmu účastníků.

ÚVOD DO JÓGY pro pedagogy s lektorkou Martinou Wagner

 Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP – (4x 45 min.) - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Bližší info - https://www.vzdelavejmese.com/index.php/seminare-g5/17-skolstvi/209-vyuziti-novych-smyslovych-pomucek-a-virtualni-reality-ve-vyuce-s-ohledem-na-zaky-se-svp-4x-45-min-c-j-akreditace-msmt-21713-2022-1-741

 

Semináře pro oblast SNOEZELEN– č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové