Kalendář akcí

Kalendář vzdělávacích akcí – školní rok 2023/2024

 

Možnost přihlášky přes odkaz

https://www.vzdelavejmese.com/index.php/prihlaska

Leden 2024
FKSP aktuálně – webinář, termín: 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod.,  lektorka Ing. Petra Schwarzová
GRAFOMOTORICKÝ KURZ - webinář -Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531 , termín 22. a 23.1.2024 ( 6x45 min. -dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. ), lektorka Mgr. Jana Tylová
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po Novele zákoníku práce- webinář - termín 30. 1. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod., lektor JUDr. Petr Podrazil

Únor 2024
Home office v praxi - webinář , termín 20. 2. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod., lektor JUDr. Petr Podrazil
GRAFOMOTORICKÝ KURZ - webinář - Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531 , termín 19. a 20.2.2024 ( 6x45 min. -dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. ), lektorka Mgr. Jana Tylová
Strukturované učení u žáků s PAS (poruchami aut. spektra) na ZŠ – s možností využití i pro vzdělávání ostatních žáků se SVP (spec. vzděl. potřebami)- webinář, termín: 26. 2. 2024  - 14:00-17:30 hod., lektorka Mgr. Jana Rudická

Březen 2024
GRAFOMOTORICKÝ KURZ - webinář Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531 , termín 18. a 19.3.2024 ( 6x45 min. -dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. ), lektorka Mgr. Jana Tylová
Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků - webinář , termín 19. 3. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod. , lektor JUDr. Petr Podrazil

Duben 2024
Rizikové chování žáků na ZŠ (ADHD, SPCH – co už je rizikové chování, jak mu předcházet, jak ho řešit – webinář , termín: 15. 4. 2024 - 14:00-17:30 hod., lektorka Mgr. Jana Rudická

Květen 2024
Jak se připravit na vstup žáka s PAS do ZŠ (s využitím pro žáky se SVP) - webinář , termín: 27. 5. 2024 - 14:00-17:30 hod., lektorka Mgr. Jana Rudická

 

 

 

Další semináře a webináře s otevřeným termínem dle zájmu účastníků.

ÚVOD DO JÓGY pro pedagogy s lektorkou Martinou Wagner

 Využití nových smyslových pomůcek a virtuální reality ve výuce s ohledem na žáky se SVP – (4x 45 min.) - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Bližší info - https://www.vzdelavejmese.com/index.php/seminare-g5/17-skolstvi/209-vyuziti-novych-smyslovych-pomucek-a-virtualni-reality-ve-vyuce-s-ohledem-na-zaky-se-svp-4x-45-min-c-j-akreditace-msmt-21713-2022-1-741

 

Semináře pro oblast SNOEZELEN– č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové