Název semináře

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat?

Realizace v konkrétních školách dle požadavků škol

Posílení synergických vztahů v pracovním prostředí na základě osobní zkušenosti.

Řešíte nevraživost nebo špatný styl komunikace ve vašem kolektivu?

Jsou vaši kolegové odborníky na slovo vzatými, ale nejsou kolektivními hráči, což nabourává soudržnost a výkonnost týmu?

Chybí jim sociální cítění?

Pojďme se společně zamyslet nad tím, zda by změna přístupu k těmto jednotlivcům nepomohla celému kolektivu.

Během semináře se dozvíte, jaký význam má empatie a jak lze pomocí koučování dosáhnout větší pohody na pracovišti. Prostřednictvím osobních zkušeností lektorky z práce ve školství budete moct nahlédnout a srovnat možné varianty řešení při zdánlivě pohodové atmosféře ve vašem kolektivu. Vymezíme si pracovní vztahy a jejich role v utváření zdravého a produktivního pracovního prostředí.

OBSAH:

1/ Úvod

2/ Příklady z oblasti pracovních vztahů ve školství jako základ a zdroj pro porovnání situace v dané škole.

Identifikace klíčových situací.

Řešení konfliktů nebo rozdílných názorů v rámci týmu.

3/ Jak získané zkušenosti mohou pomáhat při řešení pracovních vztahů ve škole.

Synergie mezi pracovními vztahy, empatií a koučováním.

Metody využitelné pro vedení týmu, pro větší spokojenost zaměstnanců a zvyšování výkonnosti jednotlivců.

Jak empatický přístup v komunikaci může zmírnit konflikty a podpořit spolupráci.

4/ Závěr

Shrnutí klíčových poznatků a důležitosti koučování i empatie v pracovních vztazích.

Podněty pro rozvoj a zkvalitnění pracovních vztahů v daném kolektivu.

Možnost individuálního koučinku.

Délka semináře 2x 90minut

PhDr. Eva Blažková, certifikovaná koučka, lektorka vzdělávání dospělých

www.evablazkova.cz

Zkušenosti s koučinkem a lektorováním jsem získala dlouholetou praxí v manažerské pozici. V každé pracovní pozici jsem se musela vypořádávat s vypjatými, nepředvídatelnými situacemi, a používat krizový management.

Po více než patnáctileté zkušenosti ve školství, kde jsem prošla několika pozicemi, od vyučující, lektorky, asistentky, ekonomky, až po zástupce ředitele pro ekonomickou oblast a šéfku konferenčního servisu, jsem se rozhodla předávat své zkušenosti se vztahy na pracovišti dál.

Soustavná práce s lidmi mě přivedla k zájmu o koučování. Nejprve k osobnímu, nesenému snahou stále se zlepšovat, ale také umět se lépe vyrovnávat s pracovním stresem. Zjistila jsem, že je to cesta, jak měnit život svůj i ostatních.  

 

Dosažené vzdělání

2003–2009      doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor andragogika, rigorózní práce na téma Optimalizace vzdělávání pedagogických pracovníků, zakončeno titulem PhDr.

1988–1992      Obchodní akademie Mohelnice

Pracovní zkušenosti

2013–2022      Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí Konferenčního servisu, hlavní řešitel programu ABSOLVENT, samostatná odborná referentka

2011–2013      Univerzita Palackého v Olomouci, organizační garant, tutor

2010–2011      Kariérový a personální servis s.r.o. Olomouc, obchodní zástupce

1992–2010      Obchodní akademie Mohelnice, asistentka, zástupce ředitele

Absolvované kurzy

2011 – kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých lektor vzdělávání dospělých​

2022 – oborná zkouška podle zákona 170/2018 Sb. v oblasti životního a neživotního pojištění osvědčení EFPA odborný finanční konzultant

2022 – Akreditovaný kurz koučinku certifikát MINDSET COACH​

FKSP aktuálně - webinář

Termín: 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod.

Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí. Škola mnohdy naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Zejména v roce 2024 došlo k rapidním změnám.

Seminář se dotkne aktuálních změn v oblasti čerpání benefitů v souvislosti s legislativními změnami a její aplikace do praxe. Zároveň se budeme zabývat i daňovým dopadem na čerpání benefitů z FKSP, jelikož v dané oblasti došlo pro rok 2024 také k velkým změnám.

Obsah semináře:

Legislativa související s čerpáním FKSP

Změny v legislativě v důsledku konsolidačního balíčku (např. Zákon o rozpočtových pravidlech, Zákon o dani z příjmu, změny v prováděcích předpisech).

Zodpovědnost za FKSP a tvorba rozpočtu

Správné čerpání FKSP v souvislosti s novou legislativou

Zdaňování benefitů FKSP a jejich dopad na rozpočet školy

 

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Webinář bude realizován v prostředí google meetu. Možno realizovat v rámci OPJAK.

neakreditováno

Cena 600,- Kč + DPH / osobu

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška -www.vzdelavejmese.com

     

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po Novele zákoníku práce- webinář

30. 1. 2024 - 9 :00 - 12:00 hod.

Obsah :

Jaké jsou první zkušenosti s novou právní úpravou. Na co si dát pozor při rozvrhování pracovní doby u dohod a jak správně vypočítat dovolenou od 1. ledna 2024 ? Za jakých podmínek mohu s dohodářem rozvázat dohodu? Jaká práva nově dohodářům zákoník práce přiznává?

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL.

Výstupem bude prezentace lektora + videozáznam na stránkách www.vzdelavejmese.com

Možnost přihlášení přes web- www.vzdelavejmese.com

Neakreditováno

Cena : 700,-Kč + DPH / osobu

 

GRAFOMOTORICKÝ KURZ

Čj. akreditace:  MSMT-14498/2022-1-531 , kterého se můžete účastnit  22. a 23.1.2024 / 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. - platforma google meet

Cílem webináře je seznámit účastníkem s obsahem grafomotorického kurzu a připravit je na reálné používání jednotlivých lekcí v práci s dětmi.

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

1) Grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP

2) GRAFOMOTORICKÝ KURZ – realizace jednotlivých lekcí -. 

3)Související info – nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, náměty do výuky pro elementaristy.

Výstupem bude záznam z webináře + prezentace lektorky. Počet účastníků je omezen.

Cena: 2100 + DPH / osoba

Možno realizovat v rámci OPJAK

Realizace přes google meet

Možnost přihlášení přes odkaz - www.vzdelavejmese.com

Spolupráce v kolektivu– (8x 45 min.) č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Spolupráce v kolektivu– (4x 45 min.) č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Možnost realizovat v rámci programu OPJAK, realizuje se přímo na pracovišti

Lektor: PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie. Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 

Obsah:

Chcete poznat svůj jedinečný tým? Pracovat na optimální atmosféře na pracovišti? Máme pro vás interaktivní workshop s koučkou PaedDr. Miluší Těthalovou.

Najdete své silné stránky a talenty v týmu. Kdo a jak týmu přispívá. Pojmenujeme vaše silní stránky.

Najdete své motivace. Zažijete týmovou atmosféru jinak a efektivně!

"Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené."

Týmové role, které definoval Meredith Belbin, jsou široce využívány v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Tím, že poznáme své silné stránky, dokážeme je mnohem lépe využít jak ve svůj prospěch a slabé stránky dokážeme zvládat, tím nejvhodnějším způsobem.

Jsme úspěšnější, když lépe známe své silné stránky a umíme je využít ve prospěch týmu a současně zvládáme své přípustné slabé stránky.

Pomocí dotazníku identifikujete 8 týmových rolí. Dozvíte se, které vaše role jsou nejpřirozenější a tedy nejvhodnější, které jste schopni zastupovat v případě potřeby, a které pro vás nejsou vhodné za žádných okolností.

Cena – 8x 45 min.: 2800,- Kč + DPH - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

             4x 45 min.: 2700,- Kč + DPH - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

V případě zájmu je k dispozici i v online formě – 8 hod (8x 45 min.) – 2800,- Kč + DPH

                                                                                    4 hod. (4 x 45 min.) – 2700,- Kč + DPH

Max. počet účastníků 20