WORKSHOP PŘÍBĚHOVÁ MUZIKOTERAPIE

WORKSHOP   PŘÍBĚHOVÁ MUZIKOTERAPIE

TÉMA  : MUZIKOTERAPEUTICKÁ POHÁDKA MEZIPŘEDMĚTOVĚ

LEKTOR   Mgr. Ilona Bolzonella

Možno realizovat v konkrétních školách

Počet účastníků omezen.

 

Implementace muzikoterapie a muzikofiletiky do výuky

 

Workshop je vhodný pro učitele MŠ, ZŠ 1.st., ZŠ speciálních a vychovatele.

 

Hudební nástroje /šamanské bubny, tibetské mísy, indické flétny, perkusní nástroje/ jsou pro celou skupinu zajištěny.

 

 1.       MUZIKOTERAPIE  - význam celostní muzikoterapie, cíl, metody, techniky /aktivní, pasivní,                                 

 Kombinovaná/  /20 min./

 - muzikoterapeutické nástroje / djembe, šamanský buben,  didgeridoo, brumle, tibetské mísy, salašnická fujara, frčák, sansula, siyotanka, koshi, perkusní nástroje 

                                                                          

2.       MT POHÁDKA       - struktura, mezipředmětové využití /praktické ukázky/

 - čtení, řečová výchova – vizualizace /Inprint/, logopedická cvičení

 - PV – možnosti výroby vlastních hudebních nástrojů, prakt.ukázky

  - VV – vyjádření pocitů v dějových úsecích

  - psaní – tvorba muzikografů

 

3.       MT POHÁDKA s aktivním zapojením všech zúčastněných – vypravěč – lektor /30min./

 

PŘESTÁVKA  15 min.

 

4.       TVOŘÍME POHÁDKU – skupinová

- tvorba vlastního příběhu cca na 10 min. s využitím muzikoterapeutických nástrojů

-prezentace všech skupin

-společný rozbor

 /60 min./

 

5.        ZÁVĚREČNÁ REFLEXE /10 min./

 

Omezené množství účastníků.

Možnost realizovat v rámci OPJAK.

Cena : 1200 , - Kč + DPH / osobu

 

Neakreditováno, MŠMT již na základě Novely o pedagogických pracovnících vydává akreditace pouze k rekvalifikacím.

 

Možnost přihlášení přes odkaz – www.vzdelavejmese.com