Spolupráce v kolektivu

Spolupráce v kolektivu– (8x 45 min.) č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Spolupráce v kolektivu– (4x 45 min.) č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Možnost realizovat v rámci programu OPJAK, realizuje se přímo na pracovišti

Lektor: PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie. Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 

Obsah:

Chcete poznat svůj jedinečný tým? Pracovat na optimální atmosféře na pracovišti? Máme pro vás interaktivní workshop s koučkou PaedDr. Miluší Těthalovou.

Najdete své silné stránky a talenty v týmu. Kdo a jak týmu přispívá. Pojmenujeme vaše silní stránky.

Najdete své motivace. Zažijete týmovou atmosféru jinak a efektivně!

"Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené."

Týmové role, které definoval Meredith Belbin, jsou široce využívány v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Tím, že poznáme své silné stránky, dokážeme je mnohem lépe využít jak ve svůj prospěch a slabé stránky dokážeme zvládat, tím nejvhodnějším způsobem.

Jsme úspěšnější, když lépe známe své silné stránky a umíme je využít ve prospěch týmu a současně zvládáme své přípustné slabé stránky.

Pomocí dotazníku identifikujete 8 týmových rolí. Dozvíte se, které vaše role jsou nejpřirozenější a tedy nejvhodnější, které jste schopni zastupovat v případě potřeby, a které pro vás nejsou vhodné za žádných okolností.

Cena – 8x 45 min.: 2800,- Kč + DPH - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

             4x 45 min.: 2700,- Kč + DPH - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

V případě zájmu je k dispozici i v online formě – 8 hod (8x 45 min.) – 2800,- Kč + DPH

                                                                                    4 hod. (4 x 45 min.) – 2700,- Kč + DPH

Max. počet účastníků 20