FKSP - webinář - 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod.

FKSP aktuálně - webinář

Termín: 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod.

Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí. Škola mnohdy naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Zejména v roce 2024 došlo k rapidním změnám.

Seminář se dotkne aktuálních změn v oblasti čerpání benefitů v souvislosti s legislativními změnami a její aplikace do praxe. Zároveň se budeme zabývat i daňovým dopadem na čerpání benefitů z FKSP, jelikož v dané oblasti došlo pro rok 2024 také k velkým změnám.

Obsah semináře:

Legislativa související s čerpáním FKSP

Změny v legislativě v důsledku konsolidačního balíčku (např. Zákon o rozpočtových pravidlech, Zákon o dani z příjmu, změny v prováděcích předpisech).

Zodpovědnost za FKSP a tvorba rozpočtu

Správné čerpání FKSP v souvislosti s novou legislativou

Zdaňování benefitů FKSP a jejich dopad na rozpočet školy

 

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Webinář bude realizován v prostředí google meetu. Možno realizovat v rámci OPJAK.

neakreditováno

Cena 600,- Kč + DPH / osobu

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška -www.vzdelavejmese.com