Spisová služba v praxi škol pro začátečníky - otevřený termín


otevřený termín

Seminář je určen školám a školským zařízením.

Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:
Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona
Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů - kde najdu pomoc či radu
Představení spisové služby: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů - jak na to
Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů - co s tím
Ukládání dokumentů v příručních registraturách a jejich rozdělení podle historické hodnoty do kategorií A, S, V - jak a jak dlouho uchovávat
Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. - na koho se obrátit
Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty - co všechno bych měl mít

Lektorka: Mgr. Galina Rucká - ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička


Cena : 500,-Kč+ DPH/osobu

Možnost přihlášení přes odkaz https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska